Chính phủ Quebec mở lại chương trình định cư dành cho doanh nhân, nhà đầu tư, có hiệu lực từ ngày 01/04/2014 đến 31/03/2015. Tranh thủ nộp hồ sơ trước khi hết hạn nộp hồ sơ và quota

Chương trình "chuyển giao nhân lực nội bộ công ty đa quốc gia". Nếu được chấp thuận, người đứng đơn và gia đình sẽ được cấp visa định cư tạm và vào Canada nhanh trong khoảng thời gian 6 tháng.

Mỗi năm Mỹ cấp 10,000 thẻ xanh cho nhà đầu tư EB-5, đầu tư 1 triệu hoặc 500,000 USD vào Mỹ. Điều kiện duy nhất là chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Thẻ xanh được cấp cho người đứng đơn, vợ/chồng hợp pháp và con dưới 21 tuổi. 

Canada đang hiện đang làm lại hệ thống nhập cư. Tất cả sẽ ngày càng khó khăn hơn và chậm hơn thời gian trước. Việc chọn và lập ra một chiến lược đi cho hồ sơ, cho cơ hội tương lai đòi hỏi sự thông suốt nhiều năm kinh nghiệm và sự cân nhắc thận trọng trong yếu tố từng hồ sơ